Zawód pedagogiczny nie jest łatwy. I to nie tylko dlatego, że wymaga on specjalistycznej wiedzy z danego przedmiotu czy dlatego, że uczniowie potrafią być na lekcji naprawdę nieznośni. Jest tu o wiele więcej potencjalnych czynników szkodliwych, które po latach pracy mogą wręcz zrujnować zdrowie nauczyciela. Dlatego tez absolutnie konieczne jest, by dyrektor placówki wystawiał swoim podwładnym skierowanie na badania wstępne. Warszawa, Kraków czy Zamość – nie ma znaczenia miasto, całe grono pedagogiczne w Polsce podlega tym samym wytycznym.

Okresowe badania lekarskie Warszawa – dlaczego i jakie?

Pierwszy czynnik szkodliwy dla nauczycielu to kontakt z różnorodnymi czynnikami biologicznymi – wirusami, bakteriami czy grzybami. Często bowiem uczniowie przychodzą do szkoły chorzy, o czym nie informują swoich pedagogów. Dlatego profilaktycznym badaniom lekarskim okresowym podlegają w Warszawie wszyscy pracownicy oświaty, nawet woźne czy sekretarki. Kluczowe będą tu więc badania ogólne i te sanitarno-epidemiologiczne.

Kolejne z ryzyk we wspomnianym zawodzie to nadmierny hałas. O ile na lekcjach da się opanować, o tyle przerwy to absolutne królestwo harmidru. Setki młodych ludzi biegających po korytarzach i podwórku, bawiących się ze sobą czy rozmawiających przez telefon to naprawdę spore natężenie decybeli.

Idąc dalej, nie można zapomnieć o ciągłej pracy głosem. Badania okresowe medycyny pracy w Warszawie mają potwierdzić więc, że pod względem chorób laryngologicznych u nauczyciela jest wszystko w porządku. Lekarz zbada uszy, nos, krtań, zatoki, gardło, przełyk, jamę ustną, a nawet oskrzela czy tchawicę. Gdy nauczamy przedmiotów takich jak chemia, biologia czy innych, w których możemy spotkać się z czynnikami uczulającymi, pakiet badań okresowych Warszawa warto uzupełnić o konsultację z alergologiem. Nie jest ona wymagana, ale jeśli zauważymy u siebie jakiekolwiek czynniki niepokojące, zwłaszcza te dotyczące skóry czy układu oddechowego, koniecznie poprośmy o spotkanie z tym specjalistą.

Na koniec warto się zastanowić nad tym, czy przysługuje nam dzień wolny na badania okresowe w Warszawie. Kodeks pracy mówi o tym, że jeśli diagnostyka trwa krócej niż nasz zwyczajny czas praca, wtedy po jej zakończeniu musimy wrócić do miejsca pracy. Nie ma więc absolutnie mowy o dniu wolnym. Raczej trzeba go zdefiniować jako czas wolny odpowiadający czasowi przeznaczonemu na same badania oraz na dotarcie na nie i powrót z nich.