Zapotrzebowanie na usługi w branży budownictwa drogowego są obecnie w Polsce na bardzo wysokim poziomie. Firmy prowadzące usługi w tym właśnie zakresie są w stanie zapewnić klientom pełną i profesjonalną obsługę!

Drogownictwo, inaczej budownictwo drogowe jest dziedziną budownictwa, która skupia się na teorii oraz praktyce budowy oraz eksploatacji dróg.

Dziedzina ta obejmuje szeroką gamę prac, w tym między innymi są to:

 • projektowanie dróg
 • budowa dróg
 • odbudowa dróg
 • remonty dróg
 • modernizacje dróg
 • organizacja prac drogowych

W Polsce stale realizowane są inwestycje drogowe. Są to zarówno prace związane z budową autostrad oraz dróg ekspresowych łączących największe miasta w kraju oraz wiodące za granicę, jak również pomniejsze drogi gminne, które jednak także mają bardzo duże znaczenie lokalne.

Firmy prowadzące budownictwo drogowe mogą zapewnić swoim klientom dostęp do szerokiej gamy prac, które pozwalają na uzyskanie dróg wysokiej jakości. Co dokładnie oferują?

Budownictwo drogowe – pełne wsparcie w budowie dróg

Drogownictwo jest bardzo szeroką dziedziną budownictwa, dlatego też w jego skład wchodzi tak wiele różnych prac. W związku z tym firmy specjalizujące się w budownictwie drogowym muszą dysponować również odpowiednim zapleczem.

Przykładowe prace drogowe przy budowie dróg:

 • roboty ziemne – wykopy, przekopy, profilowanie i niwelacja terenu
 • przygotowywanie podbudów i stabilizacja gruntu
 • prace rozbiórkowe nawierzchni oraz innych konstrukcji
 • odwodnienia dróg, parkingów, placów
 • wykonywanie nawierzchni – bitumicznych, betonowych, z kostki, płyt, ustawianie krawężników, obrzeży
 • prace na terenach zielonych – zakładanie trawników, sadzenie drzew

Wobec tego firmy specjalizujące się w budownictwie drogowym są w stanie zapewnić swoim klientom dostęp do szerokiej gamy usług – od przygotowania terenu budowy do wykonania nawierzchni aż do prac na terenach zielonych, aby nadać im estetyczny wygląd.

Dokładne informacje dotyczące firm wykonujących prace w ramach budownictwa drogowego można aktualnie znaleźć na ich stronach internetowych.