Studia prawnicze już do wielu lat są synonimem najlepszego wykształcenia i cieszą się doskonałą renomą. Często rodzice marzą, aby ich dzieci wykształciły się właśnie w tym kierunku, ponieważ zawody prawnicze kojarzone są z dobrze płatną pracą. Zanim jednak postawimy sobie taki długoterminowy cel, warto wiedzieć, czym na co dzień zajmuje się radca prawny oraz co, trzeba zrobić, aby nim zostać.

Jak zostać radcą prawnym?

Pierwszym krokiem, aby wykształcić się w kierunku prawnym jest dobrze zdana matura – mile widziane jest zdanie egzaminu rozszerzonego z wiedzy o społeczeństwie lub historii. Następnie należy odpowiednio wybrać kierunek studiów – w Polsce studia prawnicze trwają 5 lat. Na każdym roku student zdobywa coraz większą wiedzę z zakresu prawa oraz bierze udział w zajęciach fakultatywnych. Po ukończeniu studiów niezbędne jest zdobycie aplikacji radcowskiej. Aby to zrobić, trzeba spełnić kilka warunków – między innymi mieć tytuł magistra, nie być karanym oraz zdać egzamin konkursowy na aplikację. Test ten składa się ze 150 pytań oraz ma formę pisemną. Natomiast sama aplikacja trwa 3 lata, a po tym czasie kandydat przystępuje do egzaminu zawodowego.

Na czym polega praca radcy prawnego?

Zakres działań radcy prawnego w ostatnich latach znacząco się zwiększył – na mocy ustawy z 2015 oraz 2008 roku, może on reprezentować klienta w sądzie podczas spraw rodzinnych lub karnych. Radcy prawni na co dzień świadczą usługi w wielu branżach i dziedzinach – między innymi udzielają konsultacji, sporządzają ekspertyzy i opinie prawne lub biorą udział w negocjacjach z firmą lub osobą fizyczną. Sam zawód jest ciekawy oraz daje dużo satysfakcji. Co można powiedzieć natomiast o zarobkach? Określanie wynagrodzenia osób, które zajmują stanowiska związane z prawem jest bardzo trudne. Wszystko zależy od kilku czynników – między innymi od wielkości i kapitału firmy, w której podejmę się pracę, wykształcenia oraz stażu pracy. Niemałe znacznie ma również położenie geograficzne – w niektórych regionach polski, wypłaty radcy prawnego są wyższe. Ogólnie jednak można przyjąć, że kwota ta waha się między 2 a 10 tysiącami złotych.