Tomografia komputerowa pozwala na obrazowanie naczyń tętniczych i żylnych mózgu po dożylnym podaniu środka kontrastowego, co powoduje wzrost współczynnika osłabienia promieniowania charakteryzującego krew oraz możliwość oddzielenia struktur  o współczynniku osłabienia promieniowania niższym i wyższym niż zakontrastowane naczynia krwionośne przy użyciu specjalistycznego oprogramowania TK. Dane struktury można następnie dowolnie uwidocznić w obrazach TK. Odpowiednie dobranie ilości środka kontrastowego i czasu opóźnienia skanowania, pozwala uzyskać obraz samych tętnic. Metody używa się dla potwierdzenia niedrożności, zwężenia tętnic, udarach krwotocznych, badaniach pośmiertnych. Perfuzja TK- to poprawiona metoda wykorzystywana w diagnostyce udarów niedokrwiennych mózgu, umożliwiająca ocenę rozchodzenia się podanego dożylnie środka kontrastowego w obrębie mózgowia przez uwidocznienie: obszarów o zmniejszonym lub całkowicie zniesionym przepływie krwi oraz ostrych ognisk niedokrwienia w bardzo wczesnej fazie.

Angiograficzna metoda rezonansu magnetycznego pozwala obrazować naczynia tętnicze podstawy mózgu bez użycia środków kontrastowych. Ma ograniczone możliwości potwierdzania niedrożności lub istotnego zwężenia tętnicy. Najczęściej stosowanymi technikami w badaniu angio-MR są: TOF- polega na rejestrowaniu sygnału magnetyzowanej krwi wpływającej do obszaru badanego, w której sygnał z tkanki stacjonarnej ulega wytłumieniu. Dobrana konstrukcja serii impulsów wzbudzających magnetyzację tkanek umożliwia przeprowadzenie tego badania. Rodzaj obrazowania struktur tętniczych lub żylnych zależy od strony z której umieszczony jest impuls startujący (wytłumiający) względem badanego obszaru; PC-na rejestracji sygnału magnetyzacji poprzecznej. Silny sygnał płynącej krwi uzyskuje się dzięki odpowiedniej konstrukcji sekwencji impulsów wzbudzających.

Ultrasonografia z podwójnym obrazowaniem-DUS, uwidacznia jednocześnie morfologię ściany tętnicy i blaszki miażdżycowej i daje pomiar prędkości przepływu krwi w danym miejscu przez co łatwo jest ustalić stopień zwężenia badanej tętnicy. Wyniki badania dostępne są w czasie rzeczywistym, samo zaś badanie dostarcza wielu istotnych danych na temat badanej tętnicy: krytyczne zwężenia, niedrożności, średnice, szerokość zwężeń. Główną zaletą jest fakt, iż badanie to jest tanie, powtarzalne i nieobciążające dla chorego, ponadto może ono być przeprowadzane w czasie trwania operacji.

Trójwymiarowa angiografia dopplerowska- analizująca całkowite unaczynienie zmian, pozwala na wprowadzenie ilościowej oceny zarówno unaczynienia, przepływu krwi, analizę zarejestrowanego obszaru we wszystkich płaszczyznach, rekonstrukcję przekrojów. Jest uzupełnieniem tradycyjnej diagnostyki USG żył i tętnic. Angiografia klasyczna- wstrzyknięcie pacjentowi środka kontrastowego, a następnie wykonanie zdjęć rentgenowskich w celu uwidocznienia naczyń, ich odgałęzień i zmian chorobowych w nich występujących- arteriografia i flebografia.